از یاد بردن

قصه اصحاب کهف یک شوخی است، اینجا یک روز که بخوابی همه تو را از یاد می برند !

/ 22 نظر / 19 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سید ایلیا

دوست دارم نفسی تازه کنم دل به دریا بزنم محو شوم محو در رویاها محو در خوبیها محو در جلوه انوار خدا... گل شب بو هستم روز در عزلت تنهایی خویش شب پر از عطر دعا بر سر سجاده سبز به امید گل سرخ تا سحر بیدارم همنوا با سخنم پروانه است. از فراسوی افق های امید گویی این بار کسی می آید که دو دستش باز است من به او می گویم ما در این باغ تو را می جوییم و برای تو غزل می گوییم...

سید ایلیا

دوست دارم نفسی تازه کنم دل به دریا بزنم محو شوم محو در رویاها محو در خوبیها محو در جلوه انوار خدا... گل شب بو هستم روز در عزلت تنهایی خویش شب پر از عطر دعا بر سر سجاده سبز به امید گل سرخ تا سحر بیدارم همنوا با سخنم پروانه است. از فراسوی افق های امید گویی این بار کسی می آید که دو دستش باز است من به او می گویم ما در این باغ تو را می جوییم و برای تو غزل می گوییم...

♠○ مهـــــــر ○♠

راستی "دوستی" چقدر می ارزد؟ قدر یک کوه طلا؟ یا که سنگی سر راه؟ چه تفاوت دارد؟ کاش هرقدر که هست از ته دل باشد...

طلوع

چــرا آدمـــا نمیـــدونن بعضــــــــی وقتهــــا خـــــداحافـــــظ یعنـــــــی : ” نــــذار برم ” یعنـــــــی بــرم گــــردون ، سفــــت بغلـــــم کـــن ســـــرمو بچـــــسبـــون به سینــــه ت و … بگــــــو : ”خداحافــــظ و زهــــر مـــار !!!!!!!” بیخــــــود کــــردی میگی خداحافـــــظ مگـــــه میـــذارم بــــری ؟!! مــــــگه الکیــــــــه !!!! چــــــــرا نمیـــــفهمـــــن نمیخــــــــوای بری ؟!!! چـــــــــرا میـــــــذارن بــــری ؟

بهراد

یک عمر خوشبختی یک عشق الهی یک دنیا آروزی خوب یک کریسمس شاد برای تو دوست خوبم ، لطفا امضا کن ! تا برای همشون ، هر روز آمین بگم ! کریسمس مبارک

محمد

دییقا

سمانه

یاد کسی کردن دل میخواهد نه دلیل از تـــــه دل یادت میکنم بــــــــی دلیل....[بغل]

narges

ممنون که به من سر زدی بازم پیش من بیا.[گل]